Parkování osobními auty v sobotu

Sobota se nenápadně blíží, několik registrovaných se odhlásilo. Ty jsme nahradili náhradníky. Konečný počet hrajících bude 162. Protože předpokládáme dojezd většiny hráčů osobními auty (na autobus z Ostravy přihlášeno 33 šachistů), bude určitě málo místa na parkování přímo před hracím sálem. Ten je na fotografii označen zeleným kolečkem. Červeným křížkem jsou označena parkovací místa v okolí. Jedná se o parkoviště před kulturním domem, hned za KD, dále směrem ke kostelu na ulici Rušné, další parkoviště je u hlavní silnice před rampou prodejny potravin, naproti další parkoviště u servisu zahradní techniky. Pokud parkovací místa nebudou, tak je možnost parkování na ul. Poručíka Hoši u školy, před požární zbrojnicí, u obecního úřadu. Když ani to nebude stačit, tak je jedno velké parkoviště u nového hřbitova na ul. Rušné, cca 10 min. pěšky od KD (při vjezdu do Kozmic od Hlučína vlevo v poli). Držíme řidičům palce…..