Rozhodčí stručně k pravidlům rapidu.

1. Chování hráčů v průběhu turnaje; hráč je povinen se chovat během turnaje tak aby nepoškozoval dobré jméno šachové hry.

2. Provedení tahu; tah se provádí a ukončuje vždy jen jednou rukou. Hráč musí hrát s prvním dotknutým (hracím) kamenem. Provedený tah platí, jedná-li se o tah přípustný. Tah považovaný za ukončený je po stisknutí hodin hráče, který tah právě provedl.

3. Dojde-li k tahu, který není přípustný; může hráč před stisknutím svých hodin tento tah opravit. V případě, že hráč již tah stisknutím svých hodin ukončil, dopustil se nepřípustného tahu a bude v prvním případě přidaná jeho soupeři 1 minuta navíc. Pokud tak učiní podruhé, partii prohrává. Jestliže se hráč dopustí v jedné pozici stejného prohřešku dvakrát následně po sobě, dochází dle pravidel šachu jen k jednomu prohřešku.

4. Zakončení parti; hráč může vyhrát partii více způsoby; dal soupeřovu králi mat, vzdáním soupeře, pádem soupeřova praporku a má na šachovnici vítězný materiál, zazvoněním soupeřova telefonu. Za jiných okolností takováto partie končí remízou. Remízou končí rovněž partie, když soupeř nemá kde táhnout.

5.  Mobilní telefon: během průběhu partii je zákaz používání mobilního telefonu. Použít telefonu lze jen mezi koly k vyhledávání soupeře pro následující kolo.

Matouš Gemsa, rozhodčí 1 třídy.